Hrvatski obvezni primjerak

Za nakladnike

 

TKO JE DUŽAN DOSTAVITI OBVEZNI PRIMJERAK?

Nakladnici imaju obvezu dostave obveznog primjerka svih izdanja i svih formata publikacija.

Nakladnik – pravna ili fizička osoba koja pokreće objavljivanje publikacije i snosi troškove njezina izdavanja

Publikacija – svaki zapis informacije na bilo kojem nositelju koji je objavljen, izrađen, prerađen u analognom ili digitalnom obliku i stavljen na raspolaganje javnosti.

Online publikacija – dokument zabilježen u digitalnom obliku i stavljen na raspolaganje javnosti putem interneta

 

NAKLADNICI I AUTORI IZVAN HRVATSKE

Nakladnici koji nemaju sjedište u Republici Hrvatskoj, a koji objavljuju ili proizvode tiskane publikacije u svim analognim ili digitalnim pojavnostima u inozemstvu, kao i hrvatski autori koji objavljuju u inozemstvu, pozivaju se da te publikacije daruju Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu i knjižnicama u sustavu obveznog primjerka.

 

KAKO DOSTAVITI PRIMJERAK ONLINE PUBLIKACIJA U NSK?

Nakladnik dostavlja metapodatke i datoteke za e-publikacije putem odgovarajućih obrazaca: