Hrvatski obvezni primjerak

Obrazac za dostavu obveznog primjerka online serijske publikacije

Ispunjavanjem obrasca nakladnik prijavljuje i izvršava obvezu dostave obveznog primjerka online serijske publikacije.
Online serijskom publikacijom smatra se publikacija koja na jedinstvenom mrežnom mjestu pod jedinstvenim naslovom objavljuje sve brojeve publikacije.
Online serijskom publikacijom ne smatra se publikacija koja donosi samo naslov, popis ili dio sadržaja odnosno samo sažetke cjelovitih članaka.
Obrasci bez pridruženih datoteka (u formatu PDF, PDF/A) neće biti prihvaćeni u postupak obrade.
Za pohranu serijske publikacije u sustave digitalne knjižnice NSK potreban je cjeloviti PDF svakog pojedinog sveščića (broja) zajedno s naslovnicom (odnosno omotom). PDF svakog pojedinog članka se ne dostavlja.
Serijska publikacija objavljena u formatu HTML pohranjuje se u Hrvatski arhiv weba.

Nakladnici koji dostavljaju obvezni primjerak putem Sustava DOI-HR nisu dužni ispunjavati ovaj obrazac.

Pri ispunjavanju obrasca koristite velika i mala slova sukladno hrvatskom pravopisu.
Polja označena zvjezdicom * su obavezna.

Napomena: Obrazac se ispunjava jednokratno pri prvoj prijavi online serijske publikacije.
Za dostavu obveznog primjerka svakog novog sveščića (broja), ispuniti : Dostava novog sveščića (broja) online serijske publikacije

Podaci o publikaciji (navode se kako su navedeni na publikaciji)