Hrvatski obvezni primjerak

Knjižnice u sustavu obveznog primjerka

 

NACIONALNA I SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA U ZAGREBU

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu prima cjelokupan obvezni primjerak u svim analognim i digitalnim pojavnostima u 2 primjerka.

Jedan je unikatni primjerak kojem se u čitaonicama Knjižnice osigurava pristup i korištenje.

Drugi je arhivski primjerak koje se zaštićuje i trajno pohranjuje za buduće generacije.

Knjižnica prima cjelokupan obvezni primjerak te osigurava selekciju i distribuciju u ostale knjižnice u sustavu.

Knjižnica nakladnicima izdaje potvrde o primitku obveznog primjerka.

Kontakt

http://hop.nsk.hr

e-pošta: obvezni.primjerak@nsk.hr

Informacije: + 385( 0) 1 616 4094;  616 4102;  616 4362

 

SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA U SPLITU

Sveučilišna knjižnica u Splitu prima cjelokupan obvezni primjerak u jednom primjerku. To je unikatni primjerak i daje se na korištenje u čitaonicama knjižnice.

Kontakt

https://www.svkst.unist.hr

e-pošta: neda.banic@svkst.hr (knjige), acubelic@svkst.hr (časopisi i novine)

Informacije: + 385 (0) 21 434 807

POPIS GRAĐE

 

 

SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA RIJEKA

Sveučilišna knjižnica Rijeka prima isključivo knjige, časopise i zbornika koje su financirane i/ili sufinancirane javnim sredstvima u jednom primjerku koji se daje na korištenje u čitaonicama.

Kontakt

https://svkri.uniri.hr/hr/usluge/za-nakladnike.html

e-pošta: ekspedit@svkri.hr

Informacije: +385 (0) 51 336 911

POPIS GRAĐE

 

 

Sveučilišna knjižnica sveučilišta Jurje Dobrile u Puli

Sveučilišna knjižnica u Puli putem obveznog primjerka prima knjige, časopise i zbornika koji su financirane i/ili sufinancirani javnim sredstvima, glazbene note, zemljopisne i druge karte te mikrooblike.

Svu navedenu knjižničnu građu prima u jednom primjerku i daje na korištenje u čitaonicama knjižnice.

Kontakt

https://www.unipu.hr/sastavnice/sveucilisna_knjiznica

e-pošta: btijana@unipu.hr

Informacije: +385 (0) 52 388 831

POPIS GRAĐE

 

Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek

Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek putem obveznog primjerka prima knjige, časopise i zbornike koji su financirani i/ili sufinancirani javnim sredstvima i novine u jednom primjerku koji se daju na korištenje u čitaonicama knjižnice.

Kontakt

https://www.gskos.unios.hr

e-pošta: sluzba.nabave@gskos.hr

Informacije: +385 (0) 31 211 218

POPIS GRAĐE

 

 

Znanstvena knjižnica Zadar

Znanstvena knjižnica Zadar prima knjige, časopise i zbornike koji su financirani i/ili sufinancirani javnim sredstvima, novine, neglazbene zvučne snimke, glazbene note, zemljopisne i druge karte, multimediju, mikooblike, službene publikacije, slikovna djela i komplete u jednom primjerku koji se daju na korištenje u čitaonicama knjižnice.

Kontakt

http://www.zkzd.hr

e-pošta: zkzd@zkzd.hr

Informacije: +385 (0) 23 211 365

POPIS GRAĐE

 

Znanstvena knjižnica Dubrovnik

Znanstvena knjižnica Dubrovnik prima knjige, časopise i zbornike koji su financirani i/ili sufinancirani javnim sredstvima, neglazbene zvučne snimke i multimediju.

Kontakt

https://www.dkd.hr

e-pošta: dubrovacke-knjiznice@dkd.hr

Informacije: +385 (0) 20 324 084

POPIS GRAĐE

 

Sveučilišna knjižnica Mostar

Sveučilišna knjižnica u Mostaru prima cjelokupan obvezni primjerak osim novina.

Kontakt

https://www2015.sum.ba/hr/sveucilisna-knjiznica

e-posta: marija.karacic@sum.ba

Informacije: +036 (0) 32 5443

POPIS GRAĐE