Hrvatski obvezni primjerak

Česta pitanja

 

 

Što je obvezni primjerak?

Zakonska je obveza nakladnika da Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu dostavljaju publikacije u analognim i digitalnim pojavnostima kao obvezni primjerak, a Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu da ih prima, obrađuje, omogući pohranu, pristup i korištenje.

 

 

Koja je svrha prikupljanja obveznog primjerka?

•stvaranje nacionalne zbirke knjižnične građe Croaticae

•izrada nacionalne bibliografije

•vođenje statistike o nacionalnoj nakladničkoj produkciji

•pohrana i zaštita građe u svrhu njezine trajne dostupnosti korisnicima

•izgradnja zavičajnih/regionalnih zbirki te zbirki službenih publikacija

•izgradnja Hrvatske digitalne knjižnice

 

 

Koja vrsta građe pripada obveznom primjerku?

•Obvezni primjerak sukladno obuhvaća sljedeće vrste publikacija: knjige, serijske publikacije (novine, časopisi, zbornici radova, godišnjaci i slično), službene publikacije, glazbene zvučne snimke, neglazbene zvučne snimke, glazbene note, zemljopisne i druge karte, slikovna djela (reprodukcije slikovnih umjetničkih djela, plakati, razglednice i slično), multimedija, kompleti, mikrooblici, sitni tisak (brošure, letci, tiskanice, prospekti, katalozi, programi, kalendari i slično), online publikacije (e-knjige, e-serijske publikacije, mrežne stranice i dr.).