Hrvatski obvezni primjerak

Novosti

Zaključi Drugog stručnog skupa Izgradnja, upravljanje i evaluacija zbirki: “Obvezni primjerak – razvoj i uloga”


Nakon održanog Stručnog skupa, u čijem je programu upriličen i Okrugli stol s dionicima u sustavu obveznog primjerka, doneseni su sljedeći zaključci: neophodna je stalna komunikacija s nakladnicima (edukacija, zajedničko djelovanje – organizacija zajedničkog skupa); nužna je priprema metodologije za vrednovanje Pravilnika o obveznom primjerku i njegovu funkcionalnost; od iznimne je važnosti formiranje radne skupine za izgradnju portala Hrvatski obvezni primjerak (sve knjižnice u sustavu obveznog primjerka na državnoj razini i jedan predstavnik na županijskog […]

Poziv na drugi stručni skup Izgradnja, upravljanje i evaluacija zbirki: Obvezni primjerak – razvoj i uloga


Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, 17. rujna 2021. Središnja tema Drugog stručnog skupa Izgradnja, upravljanje i evaluacija zbirki za 2021. godinu je problematika obveznog primjerka u skladu sa Zakonom o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (NN 17/2019) koji je prvi put omogućio pojedinim knjižnicama u sustavu obveznog primjerka odabir građe, što je regulirano posebnim podzakonskim aktom – Pravilnikom o obveznom primjerku (NN 66/2020). Zadaća skupa je utvrditi stanje i položaj obveznog primjerka na državnoj i […]